O mnie

Ukończyłam studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku.
Po ukończeniu stażu podyplomowego w Szpitalu w Kętrzynie i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, rozpoczęłam specjalizację w trybie rezydenckim na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.
W roku 2016 zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z zakresu ginekologii i położnictwa.
Obecnie pracuję w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Olsztynie, jestem asystentem w Katedrze Ginekologii i Położnictwa UWM.
W roku 2018 otworzyłam przewód doktorski w Klinice Ginekologii i Położnictwa UWM pt. “Analiza skuteczności leczenia operacyjnego cystocele z użyciem implantu kotwiczonego do ściany miednicy”.
Od początku swojej pracy zawodowej pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną Adama oraz mamą Oli i Olka .